bilder av tunga

The pictures can be used for anonymous patient case analysis, if you are against it, you need to remind it every time you send pictures, because it is difficult to remember who does not want.

Take 5 pictures of the tongue before herbal treatment, you need to ask someone else to take pictures for better quality. Label which side in pictures is your left side. Avoid drinking coffee or anything else that can color your tongue before taking pictures.

When taking pictures, the following points need to be noted:
1 Light: Select during the day and under natural light, for example near balconies or windows.
2 Position: The camera position must be slightly higher than the tongue.
3 Focus: In the middle of the tongue, make sure the image is clear.

Take 3 pictures
Lift your head, stretch your tongue naturally out of your mouth, relax your tongue body, flatten your tongue. Try to open your mouth to fully expose your tongue and do not stretch your tongue too hard. The whole tongue needs to be shown.

Take one picture
Lift your head, do not stretch your tongue out of your mouth, relax your tongue body.

Take a picture of under the tongue.

 
 
 
Bilderna kan användas för anonym patient fallanalys, om man är emot det behöver man påminna det varje gång när en skickar bilder, för att det är svårt att komma ihåg vem inte vill.
 
Ta 5 bilder av tunga innan örtbehandling, man behöver be annan ta bilder för sig för bättre kvalite. Märka vilken sida på bilder är din vänstra sida. Undvik dricka kaffe eller något annat som kan ge färg på tungan innan man tar bilder.
 
När man tar bilder behöver följande punkter noteras:
1 Ljus: Välj dagtid och under naturligt ljus, till exempel nära balkonger eller fönster.
2 Position: Kamerapositionen måste vara något högre än tungan.
3 Fokus: Mitt i tungan, se till att bilden är klar.
 
Ta 3 bilder 
Lyft upp huvudet, sträck naturligt ut tungan ur munnen, slapp av tungkroppen, platta tungan. Försök öppna munnen för att helt exponera tungan och sträck inte tungan för hårt. hel tunga, inklusive tungas rot behöver visas.
 
Ta en bild 
Lyft upp huvudet, inte sträck naturligt ut tungan ur munnen, slapp av tungkroppen.
 
Ta en bild av under tungan.