Här har jag samlat de vanligaste frågorna med tillhörande svar. Har du andra frågor kontakta mig via e-post rydaku@gmail.com eller här.

Varför fungerar meridianbaserade behandling?

Det finns energi som flyter genom kanaler i kroppen, kallade meridianer. Genom stimulering meridianer med olika metoder kan man vakna kroppens egen förmåga att behandla sjukdomar.

Meridianbaserade behandling betyder inte bara akupunktur, man kan använda många andra metoder, såsom akupressur, ört .......

Man kan illustrera det som en lite flods analogi. När en flod strömmar ordentligt, är vattnet rent, klart, drickbart. Floden stödjer många liv. När floden blir blokerad, till exempel, en log faller, slutar floden att flyta ordentligt. Sektioner kan bli relaterade till en pool, vilken stagnerar vatten. Alger och annan mikroorganismer uppstår. På så sätt påverkas också andra som är beroende av floden.

När energi och blod strömmar ordentligt i kroppen är allt rätt. När det finns "blockering" kan smärta och / eller sjukdom uppstå. Stimuleringen av detta energiflöde rensar blockeringarna och låter kroppen återgå till sitt naturliga, friska tillstånd.

När man har en blåmärken på kroppen, är den ett block av blod och energi. När blodet och energin börjar återgå till sitt normala flödesläge, känner man bättre, och blåmärken kommer att försvinna. Många sjukdomar är just samma, meridianbaserade behandling kan hjälpa processen.

Vad kan meridianbaserade behandling behandla?

Meridianbaserade behandling kan påverka allmäntillståndet positivt, både kroppsliga och själsliga besvär kan behandlas. I princip vill jag inte ta emot patienter som är äldre än 70 år, för att behandlingen är inte så effektiv för dom.

I Kina behandlar akupunktörer nästan alla sjukdomar. I Sverige får följande, enligt svensk lag, ej behandlas av icke legitimerad sjukvårdpersonal:
Cancer
Epilepsi
Diabetes 
Smittsamma infektionssjukdomar
Sjukdom i samband med graviditet
Barn under 8 år

Varför kommer besvären tillbaka efter en period? 

Ibland kommer besvären tillbaka efter en period p.g.a att man avslutade behandlingen direkt efter att besväret försvunnit. Underliggande orsaker som skapat besväret finns dock kvar. För att undvika att få tillbaka besvären kan man få fler behandlingar vilket förbättrar hela kroppens balans och harmoni. Man kan också få behandling en gång i månaden eller varannan månad eller göra något själv för att hålla sig frisk. 

Om man bor inte i närhet?

Man kan få örtte behandling.
 
Kan du ge en garanti att man kommer att bli frisk?
 
De flesta kommer att märka förbättringar, men om man kan bli frisk eller inte beror på andra orsaker också, då finns det ingen garanti.  

Varför är din diagnos olika än diagnosen man fått av sin läkare? 

Därför att jag kan se på en djupare nivå i kroppen. Jag behandlar de som inte fått bra hjälp inom den vanliga sjukvården och de kommer märka att resultatet blir bra. 

Varför har man problem men vårdcentralen hittar inget fel? 

Vårdcentralen undersöker med provtagning, Röntgen, CT, etc. Om problem har blivit konkret kan de hitta det, om problem är i den tidiga nivån kan det inte hittas med vanliga undersöknings metoder. Dock finns obalans i energi kanal. Här visas hur sjukdom utvecklar sig och förhållande av obalans i energi kanal och fel i vårdcentralens undersökning.

Varför pratar du bara några minuter med mig?

Det finns begränsad tid för behandling och ofta fullbokad. Jag vill bara vet vad jag behöver. Med mina unika och exakta diagnos metoder hittar jag orsaker av dina symptom. Om man vill prata längre tider behöver man besöka andra.

Varför förklarar du inte mer min sjukdom till mig?

Ditt mål är att lösa problemet, inte att studera kinesisk medicin. Även om du har tillräckligt intresse och entusiasm, är det omöjligt att förstå behandlingsprinciper under behandlingstid på grund av bristen på nödvändiga kinesiskmedicinska grunder.

Kinesiska medicinska koncept är mycket ovanliga för en typisk svensk. Vi tycker att organ producerar och förvarar Qi, Meridian är Qis väg. Om det finns blockering i Qis cirkulation, blir man sjuk. Det skulle ta tid att förklara koncepten för dig. Jag anordnar kurser för de som vill förstå varför de har sjukdomar och vad bör man göra, eller de som är intresserade av traditionell kinesisk medicin.

Vad kan man se från tungan?

Inom kinesisk medicin är tungan analys centralt för att ställa en hälsoanalys. Tungans färg, form, beläggning, fuktighet, sprickor och prickar visar hur energi och vätska cirkulerar. En frisk kropp har en ljusröd tunga och lite beläggningar.
Olika färger på tungan betyder något. Alla skåror och streck och tandavtryck betyder något. Till, ex, En djupröd tunga visar att det finns hetta i kroppen, man kan ha värk eller inflammation.
 
Om man hoppas jag ska ställa skolmedcin diagnos, till ex reumatism eller...... Då behöver man inte kontakta mig, iställed behöver man besöka vårdcentral. Jag kan och vill inte göra det. Jag kan se var man har blockering, var man har föroreningar, var man har fullhet, var man har tomhet (brist), om man har energi brist i hjärta, om man har energi och blod brist i huvudet, om man har Lungor och hjärta energi stagnation, om man har Lever Qi-stagnation, om man har vätska obalans, om man har blodstagnation, om man har kyla ondska, om man har fukt ondska, om man har eld ondska (hett) .... De är möjliga orsaker för reumatism eller oräkneliga sjukdomar enligt skolmedicinen. Om man arbetar med de orsakerna kan man få balans tillbaka, då kan tungan ser bättre ut, och man mår bättre.
 
Det finns orsaker som kan leda till blockering, föroreningar, fullhet, tomhet (brist), vätska obalans, blodstagnation...... Man kan läsa själv här.
 
Om man vill förstå mer kan man studera kinesisk medicin kunskap själv eller delta i mina online kurser. Det finns inte möjlighet att förklara för varje person som vill få behandling.
 

Vilken organ obalans?

En del patienter brukar fråga vilken organ de har obalans. Det är inte hur man tänker i kinesisk medicin. Till ex, en del patienter har förmaksflimmer enligt skolmedicin, om man inte säger det är hjärta obalans, patienter kan misstänka det. Det är p.g.a. man är van med skolmedicins begränsad förståelse. Om man känner något händer i hjärta, då är det hjärtas fel.

Faktiskt är det inte så, enligt de fem elementen teori är hjärtat eld element och njuren vatten element. Njurens vatten element energi stiger upp följer med leverns träd element energi för att stödja och balansera hjärtats eld energi. Många får förmaksflimmer p.g.a. sina hjärta inte får tillräcklig stöd från njuren och levern. Om man kan hjälpa den processen då hjärtat kan bli bra. Om man alltid fokuserar på hjärta, finns problem alltid där.

Det finns inte en organs obalans, utan obalans mellan olika inre organs förhållande, tyvärr vet skolmedicin ingenting om det.

Har meridianbaserad behandling kosmetisk effekt?

Ja. Behandlingen kan förbättra de inre organens funktion då kan den förbättra kroppens utseende. Behandlingen kan resultera i minskade celluliter. Det går också att reducera celluliter i en speciell del, t.ex, buk, arm, lår, nacke. Behandlingen kan öka ansiktets blodcirkulation till ansiktet och snabbare föra bort metaboliska avfall från ansiktet. På så sätt kan behandlingen hjälpa till att reducera rynkor och skapa en friskare färg i ansiktet. Skönheten kommer inifrån.

Om man inte tror på meridianbaserad behandling, fungerar det ändå?

Ja. Behandlingen fungerar oavsett man tror eller inte tror på det. Men de som inte tror på brukar neka effekten på olika sätt, då förlorar jag intresse att behandla dom.

Kan min läkare skriva en remiss?

Jag får remisser från läkare. Ingen ersättning kan dock betalas ut av landstinget. Om en patient blir hjälpt av meridianbaserad behandling kan patienten själv, genom att visa på behandlingens verkan, prova att få behandlingen betald av landstinget. 

Går det bra att kombinera meridianbaserad behandling med läkelmedel?

Ja, det går. I nästan alla fall har läkemedel biverkningar. Det är bra att minska eller sluta sin läkemedelskonsumtion genom diskussion med sin läkare. Eftersom de flesta kan märka förbättringar efter några behandlingar. 

Kan man använda meridianbaserad behandling som förebyggande behandling?

Ja. Meridianbaserad behandling används både för att förebygga och behandla sjukdomar. Att då och då få en behandling och balansera kroppen är ett bra sätt att hålla sig frisk.

Kan jag få råd ang hälsokost?

Ja. Läsa gärna här.  

Finns det mer man bör tänka? 

En fantastisk vän säger: "Det finns också olika djup på allt! Allt beror på hur djupt man kan uppfatta saker. Det finns flera lager." Det inspirerar mig att skriva om flera lager i sjukdomar. Jag vill förklara min väns ord med exemplet bakteriell infektionssjukdom.

Om bakterier stannar och utvecklas i kroppen blir man sjuk. Olika symptom uppstår beroende på var bakterierna vistas. Diagnosen kan vara lunginfektion, urinvägsinfektion eller dylikt. På sjukhuset kan man avgöra vilken sorts bakterier det rör sig om. Sedan använder man antibiotika för att döda bakterierna. Det låter bra. Men det är inte en riktigt bra lösning, eftersom bakterier har stor förmåga att anpassa och förändra sig, vilket kan leda till att de utvecklar antibiotikaresistens.

Statistik från för några år sedan visar att mellan 180 och 260 personer i Sverige avlider varje år på grund av antibiotikaresistens. I EU dör runt 25 000 patienter varje år på grund av allvarliga infektioner av resistenta bakterier som de smittats med på sjukhus, enligt WHO. Detta är den ytliga nivån av en infektionssjukdom, och nästan alla känner till den.

Nu ska jag diskutera saken lite djupare. För länge sedan såg jag en upphovsrättsskyddad video, som visar hur vita blodkroppar går ut ur blodkärlen, går genom olika vävnadsceller och flyttar till platsen där bakterier invaderar. Otaliga vita blodkroppar färdas en lång väg i förhållande till sin storlek, och jagar bakterier i kroppen. När jag tittade på den uppskattade jag livets mysterium; jag uppskattade hur härligt livet är. Nu uppskattar jag hur underbar den som skapade livet är.

Det verkar som att alla celler är individuella liv, de har intelligens, de är klara över vad de bör göra. De vita blodkropparna agerar precis som en armé som försöker skydda sin hemstad! Andra celler samarbetar för att de vita blodkropparna ska kunna gå genom de små mellanrummen mellan cellerna. Det är ett välfungerade samhälle.

Det betyder att kroppen har en armé som kan skydda den från invaderande bakterier. Men varför kan då bakterier stanna och utvecklas? Det finns två möjliga orsaker: antingen har armén försvagats, eller så har vägen till platsen blockerats, vilket gör att de vita blodkropparna får svårt att komma fram dit. För att ha ett fungerade immunförsvar behöver kroppens inre miljö rensas och ha fungerade vita blodkroppar. Inget kemiskt läkemedel har god effekt på någon av dessa två faktorer. Tvärtom – kemiska läkemedel kan göra så att den inre miljö förvärras, och göra de inre organen svagare, vilket leder till svaga vita blodkroppar.

Det finns studier som visar på att när en person övar Falun Gong (en typ av kinesisk qigong för kropp och själ) minskar antalet vita blodkroppar, men deras aktiva förmåga blir mycket starkare. Det betyder att varje vit blodkropp har en starkare skyddande förmåga och kroppen behöver inte producera mer än den behöver.

Vad är det som blockerar den inre miljön? Det är saker på en djupare nivå, där qi eller energi vistas. I kinesisk medicin säger man att det finns sex ondskor. De sex ondskorna inkluderar vind, kyla, sommarvärme, fukt, torrhet och eld. Det är materia, men det är mikrokosmisk materia, precis som qi. Man kan inte se det, men man kan känna det. Kinesisk medicin har bra metoder för att rensa bort de sex ondskorna från kroppen.

Enligt kinesisk tro har sjukdomar ännu djupare nivåer, där livets karma vistas. Ingen läkare eller behandlingsmetod kan nå så djupt. Därför bör man vara god och ha hög moral – vara snäll mot andra för sin egen skull.

Kommunismens spöke är mest ondska kraft i världen, om man påverkas av det blockerar ondska karma kroppens energi flöde, stor negativ effekt till själ och kropp. Läsa gärna: https://www.epochtimes.se 

Hur kan man betala?

Gärna betala med Swish eller kontant,faktura(endast förskottsbetalning). EJ kort betalning. Man kan betala också med ActiWay, Friskvårdskuponger för behandlingar, men inte för balans te. 

Hur hanterar ni personuppgifter?

Enligt bokföringslagen i Sverige, de personuppgifter vi använder oss av för bokföring är namn, adress eller personnummer, vilka sparas i 7 år. 

Kan man göra något själv för kropp och själ?

Ja. Jag rekommenderar Falun Dafa. Mer information: http://se.faluninfo.eu/bakgrund/vad_aer_falungong